[LẬP TRÌNH PHP] Hướng dẫn lấy thứ và ngày hiện tại trong tuần sử dụng PHP – Free

[LẬP TRÌNH PHP] Hướng dẫn lấy thứ và ngày hiện tại trong tuần sử dụng PHP – Free

Thời gian gần đấy WebFree nhận được rất nhiều câu hỏi về cách lấy thứ và ngày hiện tại trong tuần. Vì vậy trong bài viết này WebFree sẽ hướng dẫn các bạn lấy thứ và ngày hiện tại trong tuần trong PHP

Đầu tiên chúng ta sẽ thiết lập Time Zone để hệ thống lấy đúng ngày giờ của Việt Nam bằng hàm:

date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

Bây giờ sẽ là đoạn code lấy thứ hiện tại và chuyển thể sang ngôn ngữ Tiếng Việt:

$weekday = date("l");
$weekday = strtolower($weekday);
switch($weekday) {
	case 'monday':
		$weekday = 'Thứ hai';
		break;
	case 'tuesday':
		$weekday = 'Thứ ba';
		break;
	case 'wednesday':
		$weekday = 'Thứ tư';
		break;
	case 'thursday':
		$weekday = 'Thứ năm';
		break;
	case 'friday':
		$weekday = 'Thứ sáu';
		break;
	case 'saturday':
		$weekday = 'Thứ bảy';
		break;
	default:
		$weekday = 'Chủ nhật';
		break;
}

Bây giờ chúng ta sẽ dùng hàm lấy thêm ngày giờ hiện tại, bạn có thể thay đổi lại định dạng ngày tháng nếu cần:

date('d/m/Y H:i:s')

Cuối cùng chúng ta sẽ ráp mọi thứ lại với nhau thành một hàm chuẩn lấy thứ và ngày giờ hiện tại theo giờ Việt Nam với ngôn ngữ PHP.

function sw_get_current_weekday() {
	date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');
	$weekday = date("l");
	$weekday = strtolower($weekday);
	switch($weekday) {
		case 'monday':
			$weekday = 'Thứ hai';
			break;
		case 'tuesday':
			$weekday = 'Thứ ba';
			break;
		case 'wednesday':
			$weekday = 'Thứ tư';
			break;
		case 'thursday':
			$weekday = 'Thứ năm';
			break;
		case 'friday':
			$weekday = 'Thứ sáu';
			break;
		case 'saturday':
			$weekday = 'Thứ bảy';
			break;
		default:
			$weekday = 'Chủ nhật';
			break;
	}
	return $weekday.', '.date('d/m/Y H:i:s');
}

Kết luận

Như vậy WebFree.Net đã hướng dẫn các bạn xong cách lấy thứ và ngày hiện tại trong tuần trong PHP. Bạn có thể sử dụng hàm này trong các dự án PHP hoặc áp dụng ngay vào blog WordPress của bạn nhé. Chúc bạn thành công.

Xem thêm

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *