Phần mêm đọc PDF cho MAC- Adobe CC Acrobat Pro DC

Phần mêm đọc PDF cho MAC- Adobe CC Acrobat Pro DC

Hiện nay, ta có nhiều chọn lựa để đọc và chỉnh sửa tài liệu PDF nhưng Adobe Acrobat Pro DC  sẽ là tên tuổi đứng đầu trong các sự chọn lựa ấy. Vì sao lại nói như thế? Phiên bản Professional phần mềm này giúp bạn tạo, đọc và chỉnh sửa những tài liệu PDF cực dễ dàng và với thao tác cực đơn giản.

Các tính năng của chương trình:
• Tạo file PDF chất lượng cao.
• Chỉnh sửa và xuất các file PDF sang tài liệu Office.
• Ký và gởi các file vào việc ký kết PDF.
• Ngay ngay lập tức chỉnh sửa tài liệu PDF được quét.
• Chỉnh sửa và sắp xếp các file PDF trên máy iPad.
• Thêm file âm thanh và video trong PDF.
• Chuẩn bị các file PDF được chấp nhận với những hoạt động quản lý.
• Loại bỏ những thông tin bí mật không thể được khôi phục.

Tham khảo thêm  Adobe CC Acrobat Pro DC 2015 -Công cụ quản lí file PDF mạnh mẽ

Adobe Acrobat Pro DC v2019.021.20047

www.fshare.vn/file/LJQP31NV873H

Adobe Acrobat DC v19.021.20048

www.fshare.vn/file/JUD2UUD44Y7V

Adobe Acrobat DC v19.021.20049

www.fshare.vn/file/UIMEUTAPDGVT

Adobe Acrobat DC v19.021.20056

www.fshare.vn/file/2EKCSNO357BP

Adobe Acrobat DC v19.021.20058

www.fshare.vn/file/DQ9SZCCI8CSN

Adobe_Acrobat_DC_v19.021.20061

www.fshare.vn/file/E1LPFQ7ING1H

Ad0be Acr0b4t DC v20.006.20034

www.fshare.vn/file/M3C37HHQ1NV5

Adobe_Acrobat_DC_v20.006.20042.

www.fshare.vn/file/K7XT4Q6D1RHT

Adobe_Acrobat_DC_v20.009.20067

www.fshare.vn/file/M7UE59JOJE3Z

Adobe_Acrobat_DC_v20.009.20074

www.fshare.vn/file/MBFX3B1W983H

Adobe_Acrobat_DC_v20.012.20041

www.fshare.vn/file/C22RFLDSMIFA

Adobe_Acrobat_DC_v20.012.20043

www.fshare.vn/file/2B6K3HTFGOTP

Adobe_Acrobat_DC_v20.012.20048-CR2

www.fshare.vn/file/ZZRK9BH9IIS5

Adobe_Acrobat_DC_v20.013.20064

www.fshare.vn/file/D1P7KZ21QAWE

Adobe_Acrobat_DC_v20.013.20074

www.fshare.vn/file/9YU2HX2467AJ

Adobe_Acrobat_DC_v21.001.20135

www.fshare.vn/file/8KXOCDLKT4RA

Adobe_Acrobat_DC_v21.001.20145

www.fshare.vn/file/W82FNO9VHEB3

Adobe_Acrobat_DC_v21.001.20155

www.fshare.vn/file/OI8BO5D5ATX1

Adobe_Acrobat_DC_v21.005.20048

www.fshare.vn/file/ESK4NMXLT3MP

Adobe_Acrobat_DC_v21.005.20058

www.fshare.vn/file/YXIHMG3SGK7Z

Adobe_Acrobat_DC_v21.007.20091

www.fshare.vn/file/LAAERGNNZSQ2

Cài đặt theo đúng thứ tự sau:

1.  Chạy File cài

2. Tắt Update [Như hình]

3. Chạy Zii để Patch

Sai thứ tự này sẽ không tắt được Update. Cài được 1 thời gian sẽ bị mất “cr5ck”

Những bản thấp hơn xem ở đây:
Nhấn để xem những bản thấp hơn

Adobe Acrobat Pro DC 2017

www.fshare.vn/file/KKWLXM1XG68C

Adobe Acrobat Pro DC 2017.012.20093

www.fshare.vn/file/IZA39S1DI5Z8

Adobe Acrobat Pro DC 2017.012.20095

www.fshare.vn/file/JHJXV9CP9XKS

Adobe Acrobat Pro DC 2017.012.20098

www.fshare.vn/file/R54TK18SY8XQ

Adobe Acrobat Pro DC 1800920050

www.fshare.vn/file/A5LAESJ3HWS2

Adobe Acrobat Pro DC 2018.011.20038

www.fshare.vn/file/T5VPMRQ3X5LB

Adobe.Acrobat.Pro.DC.2018.011.20055

www.fshare.vn/file/KDV2A1XG4VWM

Adobe_Acrobat_Pro_DC_2018.011.20058

www.fshare.vn/file/MTZ927JUE6BU

Adobe Acrobat Pro DC 2019.008.20080

www.fshare.vn/file/QZGZCGX4FJ74

Adobe Acrobat Pro DC 1901020069

www.fshare.vn/file/I75UKYWF2QAW

Adobe_Acrobat_Pro_DC_2019.010.20098

www.fshare.vn/file/563PZJGEDEML

Adobe Acrobat Pro DC 2019.010.20099

www.fshare.vn/file/R7CV6TGHR68C

Adobe_Acrobat_Pro_DC_2019.012.20034

www.fshare.vn/file/7FC5GJ4LEVZ1

Adobe Acrobat Pro DC 2019.012.20036

www.fshare.vn/file/OCDI61DKE1O2

Adobe Acrobat Pro DC 2019.012.20040

www.fshare.vn/file/EVZ22SK4OQDE

nguyen tran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *