Phần 3: Khởi tạo Database trong SQL Server – Học SQL Server Basic

Phần 3: Khởi tạo Database trong SQL Server            – Học SQL Server Basic

u1. Database là gì?

Database dùng để tổ chức và truy xuất các thông tin cần thiết, 1 cách tối đa hóa hỗ trợ hoạt động quản lý kinh doanh, nhân sự, điểm,….
 1. 1 Database là tập hợp của nhiều dữ liệu phản ánh thế giới thực hay 1 phần của thế giới thực.
 2. Có cấu trúc, được lưu trữ tuân theo quy tắc dựa vào lý thuyết toán học.
 3. Những dữ liệu trong Database có liên quan với nhau về 1 lĩnh vực chi tiết, được tổ chức đặc biệt đối với việc lưu trữ, tìm kiếm và trích xuất dữ liệu.
 4. Được các Hệ cơ sở dữ liệu khai thác xử lý, tìm kiếm, tra cứu, chỉnh sửa, bổ sung thêm hay xóa bỏ dữ liệu trong Database.
Ở mức logic, 1 DATABASE gồm nhiều bảng (TABLE), mỗi bảng được xác định bằng 1 tên, bảng chứa dữ liệu rằng có cấu trúc và các ràng buộc (CONSTRAINT) định nghĩa trên những bảng. Ngoài ra, Database còn có khung nhìn (VIEW), những thủ tục/ hàm….
Ở mức vật lý, DATABASE của SQL Server được lưu trữ dưới 3 loại file:
 1. File dữ liệu (Data-file): gồm 1 file lưu trữ dữ liệu chính (*.mdf) chứa những dữ liệu khởi đầu và các file dữ liệu thứ cấp (*.ndf) chứa dữ liệu phát sinh hay không lưu hết trong file lưu trữ chính.
 2. File nhật ký thao tác (*.ldf) chứa các thông tin giao tác, thường dùng để khôi phục Database nếu như xảy ra sự cố.

2. Khởi tạo Database

Để tạo Database, đầu tiên ta phải kết nối với SQL Server:
Sử dụng GUI:
Bước 1: Nhấp chuột phải vào Databases > New Database….
Bước 2: Nhập tên Database vào Database Name
Hiện tại bạn sẽ có thể tạo cơ sở dữ liệu của chính mình bằng việc nhập tên cơ sở dữ liệu. Ví dụ:

Chú ý: Mỗi Database chỉ tồn tại với 1 TÊN DUY NHẤT, không trùng lắp với tên các Database sẳn có.

Kết quả nhận được:
Sử dụng Code
Bước 1: Nhấp vào New Query hay phím tắt Ctrl + N
Bước 2: Nhập câu lệnh có cú pháp sau. Bôi đen dòng code > Excute (Phím tắt F5)
CREATE DATABASE yourdatabasename
Ví dụ:
CREATE DATABASE mySecondDatabase
Kết quả nhận được:

3. Xóa Database

Để xóa 1 Database tồn tại trong danh sách ta dùng 2 cách
Cách 1: Nhấp chuột phải vào Database cần xóa trong danh sách Databases bên trái > Delete
Cách 2: Trong question, viết câu lệnh có cú pháp sau. Bôi đen > Excute (Phím tắt F5)
DROP DATABASE
Như thế, qua bài học này, ta đã tìm hiểu thêm về cách khởi tạo và xóa database trong SQL Server, cảm ơn anh em đã đọc.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *