Phần 2: Cách cài đặt và kết nối SQL Server – Học SQL Server Basic

Phần 2: Cách cài đặt và kết nối SQL Server            – Học SQL Server Basic
Vào ngày 24 tháng 9, Microsoft đã công bố việc trình làng SQL Server 2019 Community Technical Preview (CTP) 2.0. Nó rất phù hợp đối với các chuyên gia về cơ sở dữ liệu để bắt kịp với công nghệ hiện đại. Chính vì vậy, bài hôm nay sẽ viết về SQL Server 2019 và hướng dẫn cho các bạn cài đặt SQL Server 2019 CTP 2.0 từ Microsoft. Bài gồm 3 bước cài đặt và thử nghiệm ban đầu với SQL Server 2019 CTP 2.0 trên 1 máy ảo chạy Windows Server 2016.

1. Chuẩn bị phương tiện cài đặt

Điều đầu tiên là truy cập liên kết này để bắt đầu quá trình lấy các bit cho SQL Server 2019 CTP 2.0:
Như bạn sẽ có thể nhận thấy, có 3 chọn lựa khác nhau cho môi trường hoạt động đích có thể sử dụng cho SQL Server 2019. Như đã nói, bài sẽ cài đặt phiên bản SQL Server 2019 trên Window Server 2016, vì vậy, ta sẽ chọn cài đặt “Windows”.
Sau khi chọn Windows,  ấn vào liên kết “Preview SQL Server 2019 for Windows” phía trên, bạn sẽ được đưa đến trung tâm đánh giá cho họ sản phẩm SQL Server 2019 CTP. Để có ấn bản dùng thử 180 ngày của SQL Server 2019, bạn phải cung cấp tên, địa chỉ electronic message, SĐT, v.v…
Sau khi đã cung cấp tất cả thông tin cá nhân của chính bạn, bạn sẽ được nhắc chạy hay lưu file exe sau: SQLServerVNext-SSEI-Eval.exe. Hãy lưu nó vào máy ảo và chạy file này. Sau đó, chọn 1 trong các kiểu cài đặt sau:
Như bạn sẽ có thể nhận thấy, có ba loại cài đặt khác nhau mà các bạn sẽ có thể sử dụng: Basic, Custom và Download Media. Ví dụ trong bài này sẽ chọn tùy chọn “Download Media”. Khi quá trình tải xuống bắt đầu, trang sau được hiển thị:
Trên màn hình này, bạn sẽ có thể chọn ngôn ngữ của chính bạn, loại gói muốn obtain (ISO hay CAB) và vị trí lưu trữ image cài đặt. Chỉ cần chọn các giá trị mặc định và ấn vào nút “Download”.
Bằng việc nhìn lại vị trí obtain chọn, bạn sẽ có thể nhận thấy image ISO của chính bạn, sau khi nó được obtain: SQLServerVnextCTP2-x64-ENU.iso.c Hiện tại file ISO cài đặt SQL Server chuẩn bị sẵn sàng, bạn sẽ có thể chuyển qua bước cài đặt cho SQL Server 2019 CTP 2.0.

2. Cài đặt SQL Server 2019 CTP 2.0

Khởi chạy trình cài đặt SQL Server, gồm những bước như sau đây:
 1. Planning: cung cấp tài liệu SQL Server, ghi chú trình làng, tài liệu nâng cấp, v.v.
 2. Installation: Cài đặt dịch vụ SQL Server trên phiên bản độc lập và cụm; cài đặt dịch vụ báo cáo SQL Server, công cụ quản lý, công cụ dữ liệu, v.v.
 3. Maintenance: nâng cấp phiên bản, sửa chữa, xóa 1 nút khỏi cụm.
 4. Tools: Trình kiểm tra cấu hình hệ thống, báo cáo khám phá tính năng SQL Server, Bộ đánh giá và lập kế hoạch Microsoft
 5. Resources: Tài nguyên server SQL, sách on-line, thỏa thuận cấp phép, tuyên bố quyền riêng tư.
 6. Advanced: cài đặt SQL Server trên file cấu hình, chuẩn bị cụm nâng cao, chuẩn bị hình ảnh và hoàn thành phiên bản độc lập
 7. Option: Chỉ định kiến ​​trúc (x64 hay x86) và cài đặt folder gốc phương tiện.
Click vào Installation và chọn ‘New SQL Server stand-alone arrange or add choices to an present arrange’
Vì ta đang cài đặt SQL Server vNext CTP2.0, ta sẽ chọn ‘Evaluation’ và click on on Next
Sau đó, ta chấp nhận điều khoản và thời hạn. Click “Next”. Đợi trình cài đặt kiểm tra Global Rules.
Trong bước tiếp theo, obtain những file thiết lập. Nếu như như cài đặt SQL Server đã có sẵn trên server, nó có thể bỏ qua những bước.
Trong màn hình tiếp theo, kiểm tra việc thiết lập những quy tắc có thể gây nên sự cố trong khi cài đặt SQL Server. Chúng ta sẽ có thể nhận thấy thông báo thông báo đối với Tường lửa Windows nhưng có thể bỏ qua.
Chúng ta cần chọn các tính năng cần cài đặt. Có thể chọn tùy chọn mới ‘Java connector for HDFS data sources’ so với SQL Server 2017 arrange.
Cung cấp 1 tên thích hợp cho ví dụ được đặt tên. Ví dụ: SQL 2019.
In the following net web page, Server configuration, it’s possible you’ll specify service account to utilize for SQL Server corporations along with the Collation. In this textual content, permit us to switch with default service account and collation. We can change service accounts later from SQL Server configuration supervisor
If we want to change the collation, click on on on customise and choose the required collation. We have to be cautious whereas altering Collation.
Specify Authentication modes (Windows or Mixed mode) and add prospects to have SQL Server administrators.
Click on Data Directories and we’re in a position to specify the knowledge, log data, backup directories proper right here.
Click on TempDB to configure the TempDB configurations. We will switch with the default configuration urged by the installer.
If we want to permit Filestream, permit this choice else to depart and click on on on Next.
We get an abstract of the SQL Server configurations from the Ready to place in net web page. Review the information and click on on on subsequent to start the arrange course of.
Once the arrange is completed, launch SSMS 18.0 preview to connect with SQL Server.

3. Download và cài đặt SSMS Release 18 Preview 4

Chúng ta cần cài đặt SSMS 18.0 preview 4 để kết nối với SQL Server 2019 và sử dụng các tính năng đầy đủ nhất. Để cài đặt bản xem trước SSMS 18.0. Download từ  liên kết.
Download bản trình làng SSMS 18.0 preview 4 và bắt đầu cài đặt.
 Sau đó, restart hệ thống để hoàn tất thiết lập.
Hiện tại hãy khởi chạy SSMS và kết nối với SQL Server để kiểm tra chi tiết phiên bản. Click chuột phải chọn properties.
Chúng ta sẽ có thể kiểm tra phiên bản từ truy vấn bên dưới.
Như thế, qua bài này, mình đã giới thiệu đến anh em cách cài đặt SQL Server 2019. Chúc anh em thành công!

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *