Phần 19: NodeJS – Package – NodeJS căn bản cho người mới bắt đầu

Phần 19: NodeJS – Package            – NodeJS căn bản cho người mới bắt đầu

JXcore, là 1 dự án mã nguồn mở, giới thiệu 1 tính năng mới lạ để đóng gói và mã hóa các file nguồn và các tài nguyên khác thành những gói JX.

Hãy xem bạn có 1 dự án lớn gồm nhiều file. JXcore có thể đóng gói toàn bộ nó thành 1 file duy nhất để giản đơn hoá việc phân phối. Chương này cung cấp 1 cái nhìn tổng quát nhanh về tất cả quá trình khởi đầu từ việc cài đặt JXcore.

Cài đặt JXcore:

Việc cài đặt JXcore tương đối đơn giản. Tại đây mình đã cung cấp hướng dẫn từng bước về cách cài JXcore trên hệ thống của các bạn. Thực hiện theo những bước sau đây :
Bước 1 :
Download gói JXcore từ https://github.com/jxcore/jxcore, tùy vào HĐH và kiến trúc máy của các bạn. mình đã download 1 gói cho Cenots hoạt động trên máy 64 bit.
$ wget https://s3.amazonaws.com/nodejx/jx_rh64.zip
Bước 2 :
Giải nén file đã download jx_rh64.zip và copy file nhị phân jx vào / usr / bin hay có thể trong bất kỳ folder nào nữa dựa vào thiết lập hệ thống .
$ unzip jx_rh64.zip
$ cp jx_rh64/jx /usr/bin
Bước 3 :
Đặt biến PATH của các bạn 1 cách thích hợp để chạy jx từ bất kỳ đâu bạn cần.
$ export PATH=$PATH:/usr/bin
Bước 4 :
Bạn sẽ có thể xác minh cài đặt của chính mình bằng việc đưa ra 1 lệnh đơn giản như hình bên dưới đây. Bạn sẽ thấy nó hoạt động và in số hiệu phiên bản của nó như dưới đây:
$ jx --version
v0.10.32

Đóng gói code :

Hãy xem xét bạn có 1 dự án với những folder sau nơi bạn lưu lại toàn bộ các file của chính mình gồm Node.js, file chính, index.js và toàn bộ các module được cài đặt cục bộ.
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 13 12:42 photographs
-rwxr-xr-x 1 root root 30457 Mar 6 12:19 index.htm
-rwxr-xr-x 1 root root 30452 Mar 1 12:54 index.js
drwxr-xr-x 23 root root 4096 Jan 15 03:48 node_modules
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 21 06:10 scripts
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 15 11:56 model
Để đóng gói dự án trên, bạn chỉ việc vào bên trong folder này và sử dụng lệnh jx sau. Giả sử index.js là file mục nhập cho dự án Node.js của các bạn :
$ jx package deal index.js index
Tại đây, bạn sẽ có thể đã sử dụng bất kỳ tên gói nào nữa thay vì chỉ mục. mình đã sử dụng chỉ mục vì mình cần giữ tên file chính của chính mình là index.jx. Tuy nhiên, lệnh trên sẽ đóng gói toàn bộ mọi thứ và sẽ tạo 2 file sau:
 • index.jxp Đây chính là 1 file trung gian chứa chi tiết dự án hoàn chỉnh cần thiết để biên dịch dự án.
 • index.jx Đây chính là file nhị phân có gói hoàn chỉnh chuẩn bị sẵn sàng để chuyển tới máy khách hay môi trường sản xuất của các bạn.

Khởi chạy file JX :

 Xem xét dự án Node.js ban đầu của các bạn đang chạy như dưới đây:
$ node index.js command_line_arguments
Sau khi kết thúc việc đóng gói bằng việc sử dụng JXCode
$ jx index.jx command_line_argument

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *