[Học Laravel] Tìm hiểu về Repository Pattern trong Laravel

[Học Laravel] Tìm hiểu về Repository Pattern trong Laravel

Design patterns là các giải pháp đã được tối ưu hóa, được tái sử dụng cho các vấn đề lập trình mà chúng ta gặp phải hàng ngày. Nó là một khuôn mẫu đã được suy nghĩ, giải quyết trong tình huống cụ thể rồi. Trong bài viết này WebFree.Net sẽ giới thiệu đôi chút về Repository Pattern đến các bạn.

**Repository Pattern là gì?

Repository Pattern là lớp trung gian giữa tầng Business LogicData Access, giúp cho việc truy cập dữ liệu chặt chẽ và bảo mật hơn.

Repository đóng vai trò là một lớp kết nối giữa tầng BusinessModel của ứng dụng.

Hiểu đơn giản thì khi t muốn truy xuất dữ liệu từ database, thay vì viết code xử lý trong controller thì ta tạo ra 1 thư mục là Repository rồi viết code xử lý vào đây. Sau đó chúng ta chỉ việc inject vào thông qua __construct.

Những lý do ta nên sử dụng mẫu Repository Pattern:

 • Code dễ dàng maintain.
 • Tăng tính bảo mật và rõ ràng cho code.
 • Lỗi ít hơn.
 • Tránh việc lặp code.

Repository trong laravel

Để hiểu hơn về Repository pattern chúng ta sẽ xây dựng 1 controller trong laravel.
Chúng ta sẽ có bảng post chứa thông tin: id, title, content. Với model như sau:

Chúng ta sẽ tạo ra 1 PostController để có thể xử lý tác vụ cơ bản curd.
Thông thường khi chưa áp dụng repository thì code của chúng ta sẽ như thế này:

all();

    //... Validation here

    $post = Post::createOrFail($data);

    return view('home.post', compact('post'));
  }

  public function update(Request $request, $id)
  {
    $data = $request->all();

    $post = Post::findOrFail($id);
    $post->update($data);

    return view('home.post', compact('post'));
  } 

  public function destroy($id)
  {
    $post = Post::findOrFail($id);
    $post->delete();

    return view('home.post', compact('post'));
  }
}

Có vẻ nhìn cũng rất ổn đấy chứ. Tuy nhiên, trong project có thêm thằng CategoryController và bạn nhận ra rằng chúng ta phải viết lại code y hệt thằng PostController chỉ thay đổi mỗi models xử lý. Và bạn mới nghĩ rằng tại sao không thể dùng chung code xử lý, Từ đây thằng repository ra đời.

Xây dựng Repository cơ bản

Ý tưởng: tạo ra 1 class chung đặt tên là EloquentRepository để xử lý tác vụ crud chung. Sau đó, chúng ta sẽ tạo ra các class con extend class EloquentRepository và truyền vào models tương ứng để xử lý.

Trước Tiên các bạn tạo ra một thư mục Repositories trong thư mục app để quản lý các Repository.
Trong thư mục Repositories các bạn tạo ra 1 class EloquentRepository với nội dung như sau:

setModel();
  }

  /**
   * get model
   * @return string
   */
  abstract public function getModel();

  /**
   * Set model
   */
  public function setModel()
  {
    $this->_model = app()->make(
      $this->getModel()
    );
  }

  /**
   * Get All
   * @return IlluminateDatabaseEloquentCollection|static[]
   */
  public function getAll()
  {

    return $this->_model->all();
  }

  /**
   * Get one
   * @param $id
   * @return mixed
   */
  public function find($id)
  {
    $result = $this->_model->find($id);

    return $result;
  }

  /**
   * Create
   * @param array $attributes
   * @return mixed
   */
  public function create(array $attributes)
  {

    return $this->_model->create($attributes);
  }

  /**
   * Update
   * @param $id
   * @param array $attributes
   * @return bool|mixed
   */
  public function update($id, array $attributes)
  {
    $result = $this->find($id);
    if ($result) {
      $result->update($attributes);
      return $result;
    }

    return false;
  }

  /**
   * Delete
   *
   * @param $id
   * @return bool
   */
  public function delete($id)
  {
    $result = $this->find($id);
    if ($result) {
      $result->delete();

      return true;
    }

    return false;
  }

}

Ở trong thư mục Repositories chúng ta tạo 1 class post.

Trong class PostEloquentRepository chúng ta sẽ khi đè hàm getModel() để thay vào models tương ứng. Ở đây là models Post. Tất nhiên là bạn cũng có thể viết thêm các method xử lý riêng của thằng post vào đây.

Quay trở lại thằng PostController. Việc cần làm là chúng ta sẽ inject thằng PostRepository vào __construct() của PostController. Rồi sử dụng nó thông qua biến $postRepository chúng ta tạo ra.

postRepository = $postRepository;
  }
  /**
   * Show all post
   *
   * @return IlluminateHttpResponse
   */
  public function index()
  {
    $posts = $this->postRepository->getAll();

    return view('home.posts', compact('posts'));
  }

  /**
   * Show single post
   *
   * @param $id int Post ID
   * @return IlluminateHttpResponse
   */
  public function show($id)
  {
    $post = $this->postRepository->find($id);

    return view('home.post', compact('post'));
  }

  /**
   * Create single post
   *
   * @param $request IlluminateHttpRequest
   * @return IlluminateHttpResponse
   */
  public function store(Request $request)
  {
    $data = $request->all();

    //... Validation here

    $post = $this->postRepository->create($data);

    return view('home.post', compact('post'));
  }

  /**
   * Update single post
   *
   * @param $request IlluminateHttpRequest
   * @param $id int Post ID
   * @return IlluminateHttpResponse
   */
  public function update(Request $request, $id)
  {
    $data = $request->all();

    //... Validation here

    $post = $this->postRepository->update($id, $data);

    return view('home.post', compact('post'));
  }

  /**
   * Delete single post
   *
   * @param $id int Post ID
   * @return IlluminateHttpResponse
   */
  public function destroy($id)
  {
    $this->postRepository->delete($id);
    return view('home.post');
  }
}

Kết luận

Như vậy WebFree.Net đã hoàn thành bài hướng dẫn tìm hiểu về Repository Pattern trong Laravel. Việc áp dụng Repository design pattern cũng như các mẫu design pattern sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian đồng thời cũng tăng hiệu suất, chất lượng code. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích cho bạn. Chúc bạn thành công.

Theo: viblo.asia

Xem thêm

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *