[Học Laravel] Tạo mã QR code – hướng dẫn cách tạo mã QR code trong Laravel

[Học Laravel] Tạo mã QR code – hướng dẫn cách tạo mã QR code trong Laravel

QR-code là mã có thể đọc được bằng máy bao gồm một mảng các ô vuông đen và trắng, thường được sử dụng để lưu trữ URL hoặc thông tin khác để đọc bằng camera trên điện thoại thông minh.

QR-code là mã có thể đọc được bằng máy bao gồm một mảng các ô vuông đen và trắng, thường được sử dụng để lưu trữ URL hoặc thông tin khác để đọc bằng camera trên điện thoại thông minh. Trong bài viết này WebFree.Net sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một mã QR code trong dự án của mình bằng Laravel Framework. Cùng làm theo nhé.

Cài đặt Package

Trước tiên chúng ta cần cài đặt Package Simple QrCode. Thêm Simple QrCode package vào require trong file composer.json của bạn:

"require": {
  "simplesoftwareio/simple-qrcode": "~2"
}

Sau đó, run command

composer update

Hoặc bạn có thể dùng command sau để thay thế cách trên:

composer require simplesoftwareio/simple-qrcode

Đôi với Laravel ta cấu hình Service Provider, trong file config/app.php ta đăng kí trong mảng providers

SimpleSoftwareIOQrCodeQrCodeServiceProvider::class

và thêm vào Aliases

'QrCode' => SimpleSoftwareIOQrCodeFacadesQrCode::class

và trong mảng aliases

run composer dumpautoload để reload lại composer auto load cache

Hướng dẫn sử dụng

 • Bạn có thể tạo QR code nhanh chóng chứa chuối string bằng cách sử dụng method QrCode::generate(“string”)
 • Thêm 1 qr-code route trong file routes/web.php để test:
Route::get('qr-code', function () {
  return QrCode::size(500)->generate('Welcome to kerneldev.com!');
});
 • size() method giúp chúng ta thay đổi size của QR code.
 • truy cập route của bạn để xem kq(vd: localhost/qr-code). Bạn có thể scan QR code bằng smartphone và bạn sẽ nhìn thấy text được hiển thị

Tạo mã QR code

 • Hoặc bạn có thể hiển thị QR code trong laravel blade template:
{!! QrCode::generate('Welcome to kerneldev.com!'); !!}

Thay đổi màu của QR code

Bạn có thể dùng hai method color(red, green, blue) and backgroundColor(red, green, blue) để thay đổi màu nền và mã của QR code.

Route::get('qr-code', function () { 
  return QrCode::backgroundColor(255, 255, 0)->color(255, 0, 127)
          ->size(500)->generate('Welcome to kerneldev.com!'); 
});

Thay đổi màu mã QR code

 • Chú ý: nhiều bộ đọc khó khăn khi gặp QR code màu nên khuyên bạn nên dùng với phiên bản đen trắng mặt định nếu bạn muốn mã QR code của mình hoạt động hầu hết với các máy quét

Chèn image vào bên trong QR code

Bạn cũng có thể chèn một hình ảnh vào giữa QR code của mình bằng phương thức merge(‘filename.png’) và method này chỉ có thể chấp nhận các file .png và bạn cũng cần format response back png.

Route::get('qr-code', function () {
    $pngImage = QrCode::format('png')->merge('ss.png', 0.3, true)
            ->size(500)->errorCorrection('H')
            ->generate('Welcome to kerneldev.com!');
 
    return response($pngImage)->header('Content-type','image/png');
});

chèn ảnh vào mã QR code

Bạn cũng có thể render trong blade template như sau:

Chú ý: mặc định merge() function tìm kiếm file trong thư mục public nên hãy chắc rằng bạn đã để image ở đó

Encoding data đặc biệt trong QR code của bạn

 • Email: Tự động điền địa chỉ email, chủ đề và nội dung của email.

Cú pháp:

QrCode::email($to_address, $subject, $body);

Ví dụ:

//Specify email address, subject and the body
QrCode::email('[email protected]', 'Thank you for the QR code tutorial.', 'This was awesome!.');
 
//Specify subject and the body, let user enter the to_address
QrCode::email(null, 'Hi there.', 'This is the message body.');
 
//Specify just email address
QrCode::email('[email protected]');
 • Phone number: Mở ứng dụng điện thoại và quay số điện thoại được chỉ định.

Cú pháp:

QrCode::phoneNumber($number);

ví dụ:

QrCode::phoneNumber('776-004-1698');
 • SMS (Text messaege): Mở ứng dụng nhắn tin và điền số điện thoại hoặc nội dung tin nhắn.

Cú pháp:

QrCode::SMS($number, $message);

Ví dụ:

//Specify just the phone number to send the message to
QrCode::SMS('555-555-5555');
 
//Specify phone number as well as the message
QrCode::SMS('555-555-5555', 'Body of the message');
 • Geo co-ordinates: Hiển thị vị trí được chỉ định trong một ứng dụng map.

Cú pháp:

QrCode::geo($latitude, $longitude);

Ví dụ:

QrCode::geo(13.3499, 74.798059);

Kết luận

Như vậy WebFree.Net đã hướng dẫn rất chi tiết về cách dùng và tạo mã QR code trong Laravel, hy vọng các bạn có thể vận dụng vào dự án của mình. Nếu bạn không làm được hãy để lại bình luận phía dưới để được giải đáp. Chúc bạn thành công!.

Tài liệu tham khảo

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *