[Học Laravel]: Hướng dẫn đặt tên chuẩn trong Laravel

[Học Laravel]: Hướng dẫn đặt tên chuẩn trong Laravel

Chắc nhiều bạn code không để ý đến các quy tắc đặt tên biến , tên lớp ,tên hàm ,… nên cứ đặt lung tung , bừa bãi , về sau tìm kiến lại tên biến đặt ra rất khó . Chính vì vậy bài viết sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn một số quy tắc đặt tên trong Laravel. Tuy nhiên , nếu làm trong công ty thì họ có cách đặt tên riêng của họ các bạn cần phải làm theo quy tắc đến tên của họ .

Conventions là gì

Thì conventions là tập hợp những nguyên tắc chung khi lập trình nhằm làm cho code dễ đọc, dễ hiểu, do đó dễ quản lý, bảo trì hơn. Cái này thì mỗi cty sẽ có quy định khác nhau nhưng đa phần sẽ theo các chuẩn PSR .

PSR là viết tắt của PHP Standards Recommendations , là những tiêu chuẩn khi code PHP, nó được cộng đồng PHP xây dựng và áp dụng theo.

Chuẩn PSR-0 nói về autoloading

Chuẩn PSR-1 về basic coding

Chuẩn PSR-2 về style coding

Chuẩn PSR-3 nói về logging

Chuẩn PSR-4 nói về autoloading : đây là phần cải tiến của PSR-0

Chuẩn PSR-7 nói về HTTP message

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về các chuẩn này. trên mạng có rất nhiều bài viết về chuẩn này.

Ở khuôn khổ bài này thì sẽ có liên quan một chút ít về chuẩn PSR-2 về style coding

Mà mình nói gì mà miên man vậy đang xem qua về một số best practices về quy tắc đặt tên của laravel mà. Let go nhé.

Naming Conventions

Sau đây là các quy ước đặt tên được chấp nhận và đang được sử dụng bởi cộng đồng người dùng Larave nhé! Không phải mình tự nghĩ ra đâu!

Controllers

Laravel dựa trên mô hình MVC mà. nên controller chúng ta sẽ thấy khá nhiều trong một project laravel vậy sao để đặt tên cho controller 1 cách xinh đẹp nhất.

Ở đây thì người ta khuyến nghị:

 • Tên controller phải bắt đầu bằng một danh từ
 • Danh từ đó ở dạng số ít
 • Theo sau đó là hậu tố “Controller”
 • Tên Lớp trùng với tên file luôn nhé

Ví dụ:

Good

class ArticleController extends Controller
  //
{

Bad

class ArticlesController extends Controller  
{

class wp_articlesController extends Controller

{
class Article extends Controller

{

Bạn nên dùng Resource Controllers trừ khi có lý do cụ thể nào đó mà không thể làm như vậy

Ví dụ:

Good

class DomainController extends Controller
{
  public function index(){} // list domains
  public function create(){} // show create form
  public function store(Request $request){ } // handle the form POST 
  public function show($id){} // show a single domain
  public function edit($id){} // show edit page
  public function update(Request $request, $id){} // handle show edit page POST
  public function destroy($id){} // delete a domain
}

Bad

class DomainController extends Controller
{
  public function list(){} // list domains
  public function create_or_save(){} // show create form then handle save
  public function show_edit($id){} // show a single domain then show edit page
  public function delete($id){} // delete a domain
}

Models

Đối với model thì cộng đồng khuyến nghị như sau:

 • Chứ cái đầu tiên của class là chữ hoa
 • Phải là danh từ dạng số ít

Good

class Flight extends Model
{
   //
}

Bad

class Flights extends Model
{
class flight extends Model
{

Phương thức định nghĩa mối quan hệ (relationship methods) hasOne hoặc belongsTo phải là danh từ số ít

Good

class User extends Model
{
  public function phone()
  {
    return $this->hasOne('AppPhone');
  }
}

Bad

class User extends Model
{
  public function phones()
  {
    return $this->hasOne('AppPhone');
  }
}

Các phương thức quan hệ khác (relationship methods) phải là dạng danh từ số nhiều

Good

class Post extends Model
{
  public function comments()
  {
    return $this->hasMany('AppComment');
  }
}

Bad

class User extends Model
{
  public function comment()
  {
    return $this->hasMany('AppComment');
  }
}

Thuộc tính của model phải ở dạng snake_case

Good

$user->created_at

Bad

$user->createdAt

Phương thức của model phải ở dạng camelCase

Good

class User extends Model
{
  public function scopePopular($query)
  {
    return $query->where('votes', '>', 100);
  }

Bad

class User extends Model
{
  public function scope_popular($query)
  {
    return $query->where('votes', '>', 100);
  }

Functions

Trong ưng dụng của chúng ta thì không thể thiểu các function do chúng ta tự viết ra nhằm trợ giúp một chức năng nào đó . Bạn nên tạo 1 file có tên helper.php

Good

project_folder/app/helper.php
project_folder/app/Http/helper.php

Bad

project_folder/functions.php

Bạn nên sử dụng autoloading của Composer để load các function của bạn

Good

// file composer.json
...
"autoload": {
  "files": [
    "app/helpers.php"
  ],
...

Bad

// file app/Http/Controllers/HomeController.php

class HomeController.php
{
  function index(){
    require_once(app_path("helpers.php"));
  }
}

Trước khi viết nõ hãy kiểm tra xem đã có đã tồn tại hay chưa băng cách

Good

if (! function_exists('my_custom_helper')) {
  function my_custom_helper($key, $default = null) {
    // ...
  }
}

Bad

function my_custom_helper($key, $default = null) {
  // ...
}

Khuyến nghị khác:

Nếu function dài quá 25 dòng thì bạn nên tách nhỏ function đó thành những funtion nhỏ hơn.

Mỗi function bạn nên viết Unit Test cho chúng để đảm bảo chúng chạy đúng

Routes

Router phải ở dạng số nhiều và các chữ cái đều là chữ thường . chỗ này mình cũng không biết giải thích như nào nhưng các bạn nhìn vào ví dụ nhé:

Good

Route::get('/users', '[email protected]');
Route::resource('photos', 'PhotoController');

Bad

Route::get('/user', '[email protected]');
Route::get('/UsersList', '[email protected]');
Route::resource('PHOTO', 'PhotoController');

Tên của router phải ở dạng snake_case

Good

Route::get('/user', '[email protected]')->name('users.show_active');

Bad

Route::get('/user', '[email protected]')->name('users.show-active');
Route::get('/user', '[email protected]')->name('show-active-users');

Variables

Cái này hay gặp phải nhất này. Xem cộng đồng khuyến nghị gì về quy tắc đặt tên biến nhé !

Quy tắc chung của biến là ở dạng camelCase

Good

$articlesWithAuthor

Bad

$articles_with_author

Tên của collection nên theo quy tắc Mô tả collection + danh từ sô nhiều

Good

$activeUsers = User::active()->get()

Bad

$users = User::active()->get()
$user = User::active()->get()
$User = User::active()->get()

Tên 1 object nên theo quy tắc Mô tả collection + danh từ sô ít

Good

$activeUser = User::active()->first()

Bad

$users = User::active()->first()

Views

Mọi người rất hay lúng túng khi đặt tên cho view. thì tên view chúng ta nên đặt ở dạng snake_case

Good

show_filtered.blade.php

Bad

showFiltered.blade.php

Gần đây cũng có khuyến nghị nên đặt tên view dạng kebab-case. bạn cũng có thể tham khảo cách này nhé! . Mình nghĩ cách này tốt hơn cách ở trên !

Good

show-filtered.blade.php

Bạn không nên sử lý logic code trong file view nhé mà hãy viết trong controller. trừ trường hợp bất khả kháng. ví dụ:

Good

// $api_results is passed by controller
  @foreach($api_results as $result)
 • {{ $result->name }}
 • @endforeach

Bad

@php
  $api_results = json_decode(file_get_contents("https://api.example.com"));
@endphp
  @foreach($api_results as $result)
 • {{ $result->name }}
 • @endforeach

Nếu đọc đến đây mà thấy mỏi mắt vì Good vs Bad quá thì clips lại mai đọc tiếp nhé !

Database Conventions

Table and Fields Naming

Tên Table phải là danh từ ở dạng số nhiều và phải dạng viết thường

Good

class CreateFlightsTable extends Migration
{
  public function up()
  {
    Schema::create('flights', function (Blueprint $table) {

Bad

class CreateFlightsTable extends Migration
{
  public function up()
  {
    Schema::create('flight', function (Blueprint $table) {

class CreateUsersTable extends Migration
{
  public function up()
  {
    Schema::create('MyUsers', function (Blueprint $table) {

Tên bảng pivot phải dạng số ít của 2 model và được săp sếp theo alphabetical

Good

post_user
article_user
photo_post

Bad

posts_users
user_articles
post_photos

Tên cột phải ở dạng snake_case và không lên có tên ở model

Good

username
title
thumb_url

Bad

UserName
_title
ThumbUrl
post_title

Khóa ngoại phải ở dạng tên model + hậu tố _id

Good

user_id

Bad

userid
siteid
Memberid
TransactionID

Khóa chính phải là id. cái này hơi kỳ kỳ . dù gì đây cũng là khuyến nghị lên dùng

Good

id

Bad

ID
pkid
guid

Database Alterations

Tên file Migration phải theo pattern : yyyy_mm_dd_create

_table

Good

2019_06_06_164210_create_domains_table.php

Bad

2019_06_06_164210_domains.php

Tổng kết

Bài viết cũng khá dài rồi. mặc dù còn rất nhiều recommend khác nhưng trên đây là nhưng cái các bạn hay dùng và hay gaejp nhất trong project của mình. hy vọng các bạn có thể tham khảo qua. và hãy comment xuống dưới recommend của bạn nhé

Tham khảo: https://www.laravelbestpractices.com/

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *