Làm thế nào để hiển thị lỗi trong file PHP? PHP show error? – Free

Làm thế nào để hiển thị lỗi trong file PHP? PHP show error? – Free

Trong quá trình xây dựng website bằng php, việc bạn gặp phải một lỗi nào đó khiến chương trình không thể chạy đúng là điều rất bình thường. Do đó trong bài này WebFree sẽ chia sẻ với các bạn cách hiển thị lỗi (php show error) và cảnh báo trong file PHP

Trong quá trình xây dựng website bằng php, việc bạn gặp phải một lỗi nào đó khiến chương trình không thể chạy đúng là điều rất bình thường. Do đó trong bài này WebFree sẽ chia sẻ với các bạn cách hiển thị lỗi và cảnh báo trong file PHP

Phương pháp đơn giản nhất để hiển thị tất cả lỗi và cảnh báo là thêm những dòng code dưới đây vào đầu PHP file:

ini_set('display_errors', 1);
ini_set('display_startup_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);

Hàm ini_set sẽ cố gắng ghi đè cấu hình lỗi ở trong file php.ini trong trường hợp file php.ini có thuộc tính display_error đang bị tắt, và bật nó ở trong code. error_reporting() là hàm cơ bản của PHP được sử dụng để hiển thị lỗi.  Chúng ta có thể truyền các tham số khác nhau để hiển thị những lỗi php theo level nhất định.

Như ví dụ ở trên ta truyền E_ALL nghĩa là sẽ hiển thị tất cả các lỗi. Ngoài ra còn có các tham số khác cho các mức độ lỗi khác nhau:

Cấp độ lỗi Giá trị Giá trị tương ứng
E_ERROR 1 Các lỗi trong quá trình chạy (runtine error) nghiêm trọng, khiến đoạn mã buộc phải dừng thực thi.
E_WARNING 2 Các lỗi cảnh báo, không nghiêm trọng. Đoạn mã vẫn tiếp tục được thực thi
E_PARSE 4 Các lỗi phân tích trong thời gian biên dịch, nghiêm trọng
E_NOTICE 8 Các lỗi thông báo không nghiêm trọng
E_ALL   Hiển thị tất cả các lỗi

Tuy nhiên, những doàng lệnh ở trên hoàn toàn không hiển thị các lỗi phân tích cú pháp như thiếu dấu phẩy , hoặc dấy ngoặc. Để hiển thị những lỗi này bạn cần phải thiết lập ở trong file php.ini 

display_errors = on

Thuộc tính  display_errors phải được để giá trị là  “on” ở trong file cấu hình php.ini. Việc này sẽ giúp hiển thị tất cả các lỗi bao gồm lỗi cũ pháp, và những lỗi sai không thể hiển thị bằng lện ini_set trong file php thông thường.

Hướng dẫn trên giúp bạn hiển thị các lỗi hoặc cảnh báo trong file php, tuy nhiện bạn cũng có thể làm ngược lại để tắt các thông báo lỗi. Chúc các bạn thành công

Từ khoá: php show error, php error_reporting, kiểm soát lỗi php, tắt thông báo lỗi php, tắt lỗi wordpress, bật lỗi php, show lỗi file php, hiển thị cảnh báo php

Tác giả: MungND

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *