[CSS & HTML] Hướng dẫn tạo Slider với HTML kết hợp CSS – Free

[CSS & HTML] Hướng dẫn tạo Slider với HTML kết hợp CSS – Free

Việc đặt Slider trong Website của bạn cho phép người dùng nhanh chóng nhìn thấy những điểm nổi bật và kích thích họ hành động. Có rất nhiều thư viện Javascript để tạo một Slider cho Website của bạn. Nhưng trong bài viết này WebFree sẽ hướng dẫn các bạn tạo một Slider chỉ với CSS và HTML, cùng theo dõi nhé.

1. Bắt đầu

HTML

1
2
3
4
5

CSS

.slider {
 background: red;
 color: white;
 width: 300px;
 height: 300px;
 display: flex;
 overflow-x: auto;
}
.slide {
 width: 300px;
 flex-shrink: 0;
 height: 100%;
}

Chúng ta được kết quả như hình sau:

slider sử dụng HTML và CSS

Thêm Style để chạy khi vuốt

.slider {
 ...

 -webkit-overflow-scrolling: touch;
 scroll-behavior: smooth;
}

Có chút vấn đề khi bạn vuốt slider đang bị nhảy cóc. Fix bằng cách sau: Thêm snap-points vào mỗi slider

.slider {
 ...

 -webkit-scroll-snap-points-x: repeat(300px);
   -ms-scroll-snap-points-x: repeat(300px);
     scroll-snap-points-x: repeat(300px);
 -webkit-scroll-snap-type: mandatory;
   -ms-scroll-snap-type: mandatory;
     scroll-snap-type: mandatory;
}

Nhìn bây giờ nó đã tốt hơn:

Tạo pagination Thêm các anchor links liên kết tới nội dung:

1 2 3 4 5
1
2
3
4
5

Thêm một chút style cho các buttons chúng ta được kết quả như sau:

Thêm hiệu ứng khi active slide

.slides > div:target {
 transform: scale(0.8);
}

2. Kết luận

Chỉ cần có kiến thức về HTML CSS là các bạn có thể dễ dàng tạo cho mình một Slider chuyên nghiệp cũng không hề kém các thư viện của Javascript. Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích được cho các bạn. Chúc bạn thành công.

3. Xem thêm

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *