Cài đặt Trình soạn thảo chuyên dụng cho Macbook iA Writer

Cài đặt Trình soạn thảo chuyên dụng cho Macbook  iA Writer

iA Writer cho Mac là ứng dụng soạn thảo văn bản đơn giản nhưng hoạt động rất mạnh mẽ. Nó cho phép người sử dụng tập trung nhiều vào công việc, định hình ý tưởng mà không không hề bị sao nhãng do bất kỳ cái gì.

Thiết kế giao diện đẹp của iA Writer cho Mac sẽ tạo cảm hứng phát triển ý tưởng và tăng tốc đánh máy của các bạn. Khi người sử dụng bắt đầu gõ, thanh tiêu đề sẽ biến mất tạo thành 1 môi trường soạn thảo văn bản “trắng tinh” y hệt như đang viết trên giấy, giúp người sử dụng ghi lại trọn vẹn suy nghĩ trên từng trang mà không hề bị ảnh hưởng do bất kỳ cái gì.

iA_Writer_5.6.10

www.fshare.vn/file/5WVDXDP9T3OW

iA_Writer_5.6.11

www.fshare.vn/file/QI3KDTTAROSN

iA_Writer_5.6.12 [Universal M1 vs Intel]

www.fshare.vn/file/MJKXQKEXBH4X

iA_Writer_5.6.13

www.fshare.vn/file/CV7Y23ZI9IGF

iA_Writer_5.6.14

www.fshare.vn/file/WM27IOMRR9M5

iA_Writer_5.6.15

www.fshare.vn/file/6MERDA4D8SZC

iA_Writer_v5.6.16

www.fshare.vn/file/LWGAROWACJGF

iA_Writer_6.0

www.fshare.vn/file/X95QX96UIPQ9

iA_Writer_6_0_1

www.fshare.vn/file/LQLKSXZZP9VF

iA_Writer_6.0.2

www.fshare.vn/file/5TGIWRTIVL26

Những bản cũ hơn

nguyen tran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *