[Học Android] Mẹo đổi package name siêu nhanh cho ứng dụng Android

[Học Android] Mẹo đổi package name siêu nhanh cho ứng dụng Android

Nếu bạn đang vật vã làm sao để đổi package name cho project Android một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất thì đây là bài viết dành cho bạn.
Android Studio có khả năng refactor tuyệt vời chỉ bằng cách chuột phải vào file hoặc package => Chọn refactor => rename => done.
Tuy nhiên điều này không hiệu quả nếu như bạn muốn đổi package name từ com.android.example => brand.com.product
Trong trường hợp này, cách làm đơn giản chỉ gồm 3 bước:
Bước 1:
Copy package name => Nhấn tổ hợp phím Ct

Nếu bạn đang vật vã làm sao để đổi package name cho project Android một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất thì đây là bài viết dành cho bạn.

Android Studio có khả năng refactor tuyệt vời chỉ bằng cách chuột phải vào file hoặc package => Chọn refactor => rename => done.

Tuy nhiên điều này không hiệu quả nếu như bạn muốn đổi package name từ com.android.example => brand.com.product

Trong trường hợp này, cách làm đơn giản chỉ gồm 3 bước:

Bước 1:

Copy package name => Nhấn tổ hợp phím Ctrl + shift + R => Replace all

Bước 2:

Click chuột phải vào package root (ở đây là com) => chọn Show in explorer => Đổi tên thành “brand” => Vào tiếp bên trong đổi tên “android” => “com”

Bước 3:

Mở lại Android Studio => Build => Clean project
Sau đó vào File => Invalidate Cahes/ Restart => Chọn invalidate and restart.

Và thế là xong!

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết.

Chào thân ái và quyết thắng!

Theo viblo.asia

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *