[Học Android] Các tổ hợp phím tắt thông dụng lập trình viên Android cần biết

[Học Android] Các tổ hợp phím tắt thông dụng lập trình viên Android cần biết

Với bất cứ IDE nào, các phím tắt đều đóng một vai trò nhất định trong việc tiết kiệm thời gian và tăng năng suất code của lập trình viên.

Với bất cứ IDE nào, các phím tắt đều đóng một vai trò nhất định trong việc tiết kiệm thời gian và tăng năng suất code của lập trình viên. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số phím tắt khi lập trình Android.

1. Các phím tắt mặc định

Bạn có thể xem các phím tắt nặc định trong Android studio bằng cách sau:

 • Chọn File -> Setting -> Keymap. Lúc này bạn sẽ thấy danh sách các phím tắt trong android, và bạn cũng có thể chọn các phím tắt của các công cụ lập trình khác.


   

 • Tuy nhiên, các phím tắt được liệt kê khá dài dòng nên chúng ta sẽ tổng hợp lại một số phím tắt quan trọng và hay sử dụng nhất.

2. Các phím tắt thông dụng

 • Phím tắt hỗ trợ quá trình code :
  Phím tắt Công dụng
  ALT + ENTER Fix project nhanh
  CTRL + SHIFT + A Tìm thao tác muốn thực hiện mà không cần vào menu File, edit, …
  Ctrl + Shift + Enter Chèn thêm 1 dòng ở trên dòng hiện tại
  CTRL + ALT + L Định dạng lại code
  CTRL + Q Hiện docs của API đã chọn
  CTRL + P Hiện tham số hàm, phương thức
  ALT + Insert Khởi tạo hàm
  F4 Nhảy đến nguồn
  CTRL + Y Xóa 1 dòng
  CTRL + X Xóa 1 dòng và lưu dòng đấy vào bộ nhớ tạm
  CTRL + / Thêm hoặc cóa Comment 1 đoạn code đã chọn
  CTRL + > Thu gọn 1 đoạn code
  CTRL + X Xóa 1 dòng và lưu dòng đấy vào bộ nhớ tạm
  CTRL + D Nhân đôi 1 dòng tại vị trí con trỏ
  CTRL + ALT + SHIFT + N Tìm kiếm
  CTRL + F Tìm kiếm theo kí tự trong tab đang mở
  CTRL + G Đi nhanh đến 1 dòng
  CTRL + Space Gợi ý code
  Ctrl + O Implement hoặc Overight

   

 • Phím tắt cho Project :
  Phím tắt Công dụng
  CTRL + F9 Build
  SHIFT + F10 Build và run
  ALT + 1 Toggle project visibility
  ALT + left-arrow; ALT + right-arrow Mở tab navigation
  F4 Mở module setting
  F8 Step over
  F7 Step into

Trên đây là một số phím tắt thông dụng khi lập trình Android studio, hi vọng thông qua bài viết này các bạn có thể code nhanh và dễ dàng hơn.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *