[Học Android] Bạn đã đặt tên cho Resource đúng quy tắc chưa?

[Học Android] Bạn đã đặt tên cho Resource đúng quy tắc chưa?

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng sử dụng các chuẩn đặt tên như camelCase cho Java Android. Thế còn dimensions, strings… thì sao? Bạn đã bao giờ nghĩ mình sẽ phải đặt tên chuẩn cho các file Android Resource chưa?

Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu xem đặt tên các resource trong Android như thế nào là đúng chuẩn nhé!

1. Cách đặt tên file layout

Tên file layout phải khớp với tên của các component Android mà chúng được thiết kế. Ví dụ: nếu chúng ta đang tạo layout màn hình SignInActivity, tên của layout phải là activity_sign_in.xml.

Một trường hợp hơi khác một chút là khi chúng ta tạo layout để inflated bằng Adapter. Ví dụ trong trường hợp sau: để điền một ListView hoặc Recyclerview, tên của layout sẽ bắt đầu bằng item_

2. Cách đặt tên String

Tên string bắt đầu bằng tiền tố xác định chúng thuộc về phân mục nảo. Chúng ta sử dụng quy tắc sau: _ để đặt tên string.  cho biết lý do string được sử dụng và description> để cung cấp thêm thông tin

Ví dụ:

  • string name=”label_home”>Homestring>: label chính là còn home là dùng để miêu tả cho string.
  • >Enter Your Name: how = hint và user_name là

3. Cách đặt tên Drawables

Với drawables thì Chúng ta sử dụng quy tắc: _ để đặt tên. là Button, Dialog, Divider, Icon, … Còn là để cung cấp thêm thông tin.

Để các bạn dễ hiểu hơn, mình cùng xem bảng bên dưới nhé

4. Cách đặt tên Dimensions

Các bạn chỉ nên định nghĩa có giới hạn các dimensions và tái sử dụng càng nhiều càng tốt trong ứng dụng.

Quy tắc đặt tên như sau:

__

  •  : Nó có thể là width(in dp), height (in dp), size (if width == height), margin(in dp), padding(in dp), elevation(in dp). text_size(in sp).
  • : Có thể là bất kỳ mục cụ thể nào hoặc loại bỏ phần này nếu dimen này được sử dụng trong tất cả màn hình của ứng dụng.
  • : : Nó có thể là dp hoặc sp.

Xong rồi đó! Bài viết này đưa ra quy tắc đặt tên cho những loại resource phổ biến nhất nhưng không bao gồm tất cả các loại resource trong Android, các bạn có thể tự tìm hiểu thêm nhé.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết.

Chào thân ái và quyết thắng!

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *